Ramipa d.o.o., Milana Dedinca 1, 11030 Beograd, (011) 2510 938, (011) 2506 708|nalepnice@ramipa.com

Primena proizvoda

/Primena proizvoda
­

Logotip

,

Primeri primene proizvoda - Logotip Postignite prepoznavanje Vašeg proizvoda ili firme nalepnicom sa logoom koju ćete istaknuti na odgovarajućem mestu.

Obeležavanje proizvoda

Primeri primene proizvoda - Obeležavanje proizvoda Osigurajte brzu i efikasnu identifikaciju različitih proizvoda nalepnicama RAMIPA. Naši klijenti koriste nalepnice RAMIPA kako bi prepoznali proizvod u skladištima i prodavnicama i da bi deklarisali sam proizvod.

Adresne nalepnice

Primeri primene proizvoda –Adresne nalepnice Nalepnice se koriste za adresiranje pošiljaka. RAMIPA je majstor za štampanu adresnu nalepnicu iz Vaše xls baze podataka.

Sortiranje proizvoda

,

Primeri primene proizvoda – Sortiranje proizvoda Napravite red među različitim vrstama proizvoda koristeći blanko i štampane nalepnice u boji: crvene, plave, zelene i žute.

Nalepnice za CD\DVD\Blu rej

,

Primeri primene proizvoda –Nalepnica za CD/DVD/Blu rej Profesionalni dizajn Vašeg CD-a ili DVD-a upotpuniće nalepnica sa Vašim dizajnom.

Deklaracije proizvoda

,

Primeri primene proizvoda - Deklaracije proizvoda Za svaki proizvod namenjen prometu neophodna je čitljiva i vidno istaknuta deklaracija. U zavisnosti od proizvoda, deklaracija sadrži: naziv proizvoda, sirovinski sastav, datum proizvodnje, rok trajanja, zemlju porekla, način održavanja, itd.

Hologram

,

Primeri primene proizvoda Hologramska zaštita predstavlja jednostavan i efikasan način onemogućavanja zloupotrebe različitih vrsta proizvoda. Osigurajte od falsifikovanja Vaše ulaznice za koncerte, predstave, sportske priredbe, dokumente, karte za autobuski prevoz, sertifikate i slično, nalepnicom sa jednistvenim hologramskim znakom.

Barkod nalepnice u rolni

Barkod nalepnice u rolni