Ramipa d.o.o., Milana Dedinca 1, 11030 Beograd, (011) 2510 938, (011) 2506 708|nalepnice@ramipa.com

Primena holografske zaštite

//Primena holografske zaštite
­

Hologram

,

Primeri primene proizvoda Hologramska zaštita predstavlja jednostavan i efikasan način onemogućavanja zloupotrebe različitih vrsta proizvoda. Osigurajte od falsifikovanja Vaše ulaznice za koncerte, predstave, sportske priredbe, dokumente, karte za autobuski prevoz, sertifikate i slično, nalepnicom sa jednistvenim hologramskim znakom.