Kartonske karte

Hologramslka zaštita predstavlja jedinstven i efikasan način onemogućavanja zloupotrebe.

Osigurajte od falsifikovanja Vaše ulaznice i karte.

Proizvodimo karte sa sledećim opcijama