Ramipa d.o.o., Milana Dedinca 1, 11030 Beograd, (011) 2510 938, (011) 2506 708|nalepnice@ramipa.com

Portfolio

/Portfolio/
­

Nalepnice A4/1

,

Jedna nalepnica na tabaku formata A4 - Dimenzije nalepnice: 210 x 297 mm

Nalepnice A4/2a

,

Dve nalepnice na tabaku formata A4 Dimenzije nalepnice: 184,86 x 120 mm

Nalepnice A4/2b

,

Dve nalepnice na tabaku formata A4 Dimenzije nalepnice: 210 x 148,5 mm

Logotip

,

Primeri primene proizvoda - Logotip Postignite prepoznavanje Vašeg proizvoda ili firme nalepnicom sa logoom koju ćete istaknuti na odgovarajućem mestu.

Obeležavanje proizvoda

Primeri primene proizvoda - Obeležavanje proizvoda Osigurajte brzu i efikasnu identifikaciju različitih proizvoda nalepnicama RAMIPA. Naši klijenti koriste nalepnice RAMIPA kako bi prepoznali proizvod u skladištima i prodavnicama i da bi deklarisali sam proizvod.

Adresne nalepnice

Primeri primene proizvoda –Adresne nalepnice Nalepnice se koriste za adresiranje pošiljaka. RAMIPA je majstor za štampanu adresnu nalepnicu iz Vaše xls baze podataka.

Sortiranje proizvoda

,

Primeri primene proizvoda – Sortiranje proizvoda Napravite red među različitim vrstama proizvoda koristeći blanko i štampane nalepnice u boji: crvene, plave, zelene i žute.

Nalepnice A4/4a

,

Četiri nalepnice na tabaku formata A4 Dimenzije nalepnice: 105 x 140 mm

Nalepnice A4/4b

,

Četiri nalepnice na tabaku formata A4 Dimenzije nalepnice: 105 x 148,5 mm